Địa chỉ:51 Nguyễn Sơn, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa
ĐT: 0989.068.750
Email: minhhuong.art@gmail.com